Empty Link Skip to Content
Search Menu

Sa charr

Ár dtreoir maidir le paisinéirí a bhailiú agus a fhágáil

Paisinéirí a fhágáil

Terminal 1 departures drop off

Soláthraíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath criosanna ainmnithe tuirlingthe do dhuine ar bith a bhfuil fonn air/uirthi paisinéirí a fhágáil le haghaidh eitilte. Tá na criosanna sin lonnaithe lasmuigh de Chríochfort 1 agus de Chríochfort 2. Ba cheart do thiománaithe na comharthaí le haghaidh Eitiltí Amach Chríochfort 1 nó Eitiltí Amach Chríochfort 2 a leanúint chun na limistéir thuirlingthe sin a rochtain. Tabhair faoi deara gur lom láithreach a tharraingeofar carranna nach bhfuil aon duine ina mbun ar mhaithe le slándáil agus sábháilteacht paisinéirí a choinneáil. 

 

Paisinéirí a Bhailiú

meet and greet arrivals
Bain úsáid as ár gCarrchlóis Ilstóracha ghearrthéarmacha nuair atá tú ag bailiú paisinéirí. Tá cuaillí eolais soiléire ann do na carrchlóis sin feadh an bhealaigh isteach chuig Críochfort 1 agus Críochfort 2. Tosaíonn na rátaí in aghaidh na huaire ó €3.

Feithiclí Nach Bhfuil Aon Duine Ina mBun

Vehicle Outside T2 Depts
Ar mhaithe le slándáil agus sábháilteacht paisinéirí a choinneáil, níor cheart feithiclí a fhágáil gan aon duine ina mbun am ar bith. Déanfaidh Póilíní an Aerfoirt aon fheithicil a fhágtar gan aon duine ina bun a chlampáil nó a tharraingt. Gearrtar táille €140 as an bhfeithicil a fháil ar ais. Mura mbailítear an fheithicil ar an lá a tharraingítear í, gearrfar táille €35 sa bhreis as gach lá breise a stóráiltear í.

Saoráidí Breise

McDonald’s Drive-Thru

Ar Oscailt 24 hUaire sa Lá 

www.mcdonalds.ie

Is féidir le custaiméirí réamhordú ar cheithre scáileán i limistéar an chuntair sula mbailíonn siad a gcuid bia agus sula dtéann siad chuig tábla. Cuireann an bhialann rochtain Wi-Fi ar an Idirlíon ar fáil do chustaiméirí saor in aisce.

Circle K

Ar Oscailt 24 hUaire sa Lá

www.circlek.ie

Tugann Circle K soláthraíonn sé caifé agus deilí bia the, meaisín bainc, rochtain Wi-Fi ar an Idirlíon, luchtú feithiclí leictreacha, niteoir carranna agus saoráid ‘íoc ag an gcaidéal’

Sign up now and get 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase

As well as other great airport offers, discounts and news.

  • Be the first to hear about competitions and special offers
  • Receive regular updates and news about Dublin Airport
  • Enjoy 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase
  • Be the first to hear about competitions and special offers
  • Receive regular updates and news about Dublin Airport
  • Enjoy 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase