Empty Link Skip to Content
Search Menu

Bagáiste Láimhe

Scagadh Bagáiste Láimhe

Meabhraímid do gach paisinéir go bhfuil a beartas féin ag gach aerlíne maidir leis an lamháltas bagáiste láimhe. Molaimid go mór go n-iarrtar faisnéis ina leith ón aerlíne go díreach roimh thaisteal. Chun am a shábháil, molaimid duit gan ach na hearraí luachmhara agus na míreanna a theastaíonn uait le haghaidh na heitilte a chur i do bhagáiste láimhe.

Cuirfear an bagáiste láimhe ar fad faoi scagadh x-gha nuair a bheifear ag dul tríd an limistéar slándála. Chun a chinntiú go bhfuil tú ullamh agus in ann dul tríd an limistéar slándála chomh tapa agus is féidir, tabhair na nithe seo a leanas faoi deara:

 • Cuir ríomhairí glúine agus míreanna móra leictreacha i dtráidire ar leithligh
 • Coinnigh boinn, eochracha, fóin phóca agus míreanna beaga eile i do chóta nó i do bhagáiste láimhe
 • Cuir do bhagáiste láimhe agus do chóta i dtráidire
 • Cuir sa tráidire aon mhíreanna leachtacha (féach Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le Leachtanna) atá curtha i mála go cuí
 • Déanfar cuardach láimhe críochnúil ar naíchóistí, ar chathaoireacha rothaí agus ar áiseanna siúil agus déanfar scagadh breise orthu

Níor cheart na nithe seo a leanas a iompar i mbagáiste láimhe:

Míreanna bagáiste láimhe toirmiscthe

Ní ceadmhach duit míreanna áirithe a iompar ar bord leat. Sonraítear iad i Liosta d’Earraí Toirmiscthe arna chur le chéile ag an Aontas Eorpach. Forchoimeádann baill foirne slándála an ceart i gcónaí chun diúltú do mhíreanna eile a iompar ar bord ar chúiseanna sábháilteachta.

prohibited-items-sign-t2(600x325)

Gléasanna stiúdta agus gléasanna éagumasaithe

Áirítear leo sin gunnaí stiúdta, gunnaí taser, scriostóirí ainmhithe, ceimiceáin, gáis nó spraeanna éagumasaithe (e.g. sprae mace), spraeanna piobair, deorghás agus spraeanna éarthaigh ainmhithe.

Míreanna géara

Áirítear leo sin sceana (ar mó a lann ná 6 cm), lanna rásúir, gearrthóirí boscaí, siosúr (ar mó a lann ná 6 cm ón mbuthal), tuanna, scoiltirí, tuanna oighir, bioranna oighir, claimhte, marc-chlaimhte agus trealamh ealaín chomhraic atá géar nó biorach.

security-image

Uirlisí

Áirítear leo sin gróite, druilirí agus béalmhíreanna druileála, sábha, séidtóirsí, stiúdghunnaí, gunnaí tairní nó uirlis ar bith ar mó a lann nó a crann ná 6 cm (e.g. scriúirí nó siséil).

Airm lámhaigh diúracán

Prohibited Items Signage Closer View T2
Áirítear leo sin airm tine, gunnaí bréagáin, gunnaí macasamhlacha/bréag-ghunnaí, comhpháirteanna d’airm tine (gan treoracha teileascópacha a áireamh), aerghunnaí, gunnaí millíní, gunnaí BB, bladhmghunnaí, piostail tosaithe, boghanna nó crosbhoghanna, saigheada, gunnaí harpúin, sleághunnaí agus crainn tabhaill. Má tá tú ag iompar airm tine chun críche seilge nó spóirt, déan teagmháil le d’aerlíne chun faisnéis a fháil faoi na rialacha agus rialacháin atá i bhfeidhm aici ina leith.
Prohibited Items list

An Liosta de Mhíreanna Toirmiscthe

Ní liosta críochnúil é seo agus féadfaidh an fhoireann slándála a iarraidh go ndéanfaí míreanna áirithe nach bhfuil ar áireamh sa liosta a thabhairt suas ar chúiseanna slándála agus sábháilteachta.

Leachtanna agus riachtanais speisialta chothaithe

Ba cheart do phaisinéirí eolas a chur ar Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le Leachtanna, rud a chabhróidh leo dul tríd an limistéar scagtha slándála go réidh.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an rialachán maidir leis an riail 100 ml i bhfeidhm fós. Fágann sé sin gur ceadmhach do phaisinéirí leachtanna a iompar i gcoimeádáin nach mó a dtoilleadh ná 100 ml agus atá pacáilte i mála plaisteach aon lítir atá trédhearcach agus in-athshéalaithe.

Tá feidhm ag na srianta seo a leanas maidir le gach leacht, uachtar, glóthach, taos agus aerasól a thugtar tríd an limistéar rialaithe slándála:

Ní ceadmhach leachtanna a iompar ach i gcoimeádáin nach mó a dtoilleadh ná 100 ml.

Ní mór iad a iompar ar leithligh i mála aonair:

 • Atá trédhearcach agus in-athshéalaithe
 • Nach mó a thoilleadh ná 1 Lítear (nó 20 cm x 20 cm)
 • Ní ceadmhach do dhuine ach mála plaisteach trédhearcach amháin a bheith aige/aici
 • Ní mór a bheith in ann an mála a dhúnadh i gceart nuair atá na míreanna uile istigh ann agus ní mór an toirt leachtach a bheith léirithe go soiléir ar gach coimeádán
 • Sa limistéar ullmhaithe slándála, cuir an mála trédhearcach in-athshéalaithe sa tráidire in éineacht le do mhíreanna eile
 • Ní cheadófar leachtanna i gcoimeádáin ar mó a dtoilleadh ná 100 ml a thabhairt tríd an limistéar slándála - cuir iad sa bhagáiste boilg ina áit.

Is féidir go ndéanfar na heisceachtaí seo a leanas ar an riail 100 ml (cé go mbeidh scagadh críochnúil ag teastáil fós):

 • Riachtanais speisialta chothaithe/ Bia linbh nó bainne linbh
 • Cógais leachtacha: Is féidir go n-iarrfar ort cruthúnas barántúlachta a thaispeáint
 • Leachtanna Saor ó Dhleacht: Leachtanna a chuirtear i láthair i mála slándála séalaithe oifigiúil, ar choinníoll go gcoinnítear iad sa mhála slándála séalaithe i dteannta na hadmhála ceannaigh
 • Tabhair faoi deara gur féidir go mbeidh sé riachtanach an mhír leachtach a bhaint den phacáistiú chun í a scagadh 
 • Ní ceadmhach leachtanna pléascacha, leachtanna inadhainte ná leachtanna a mheastar a bheith tocsaineach a iompar i mbagáiste láimhe ná i mbagáiste boilg

Míreanna Móra Leictreacha

Ní mór ríomhairí glúine agus trealamh mór leictreach eile a bhaint den bhagáiste láimhe agus a scagadh ar leithligh

Sign up now and get 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase

As well as other great airport offers, discounts and news.

 • Be the first to hear about competitions and special offers
 • Receive regular updates and news about Dublin Airport
 • Enjoy 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase
 • Be the first to hear about competitions and special offers
 • Receive regular updates and news about Dublin Airport
 • Enjoy 10% off your next Dublin Airport Duty Free online purchase